Sådan ser hele serigrafiprocessen ud...

 
Serigrafirammen / silketrykrammen fremstilles
ved først at påføre en lysfølsom emulsion på begge sider af silken. Efter tørring lægges serigrafirammen på en glasplade, oven på en film, med det ønskede tryk - uanset trykfarve - i sort på filmen. Altså positiv, retvendt.
Under glaspladen sidder en række UV lysstofrør, som belyser emulsionen et antal sekunder. Hvor UV lyset har belyst emulsionen sidder denne fast på silkeoverfladen, men hvor filmens sorte logo og tekst har forhindret, at UV lyset har belyst emulsionen, afvaskes denne efterfølgende. Silken er således åben hvor trykfarven skal overføres til emnet.

På billedet ses hvordan vaccum under en gummidug suger stencilen med filmen under fast til glaspladen, så der ikke trænger falsk lys ind mellem film og silkedug.

 

Forbehandling med højfrekvens Corona System.
Corona overfladebehandling af plast før trykning, har til formål at forbedre vedhæftningen.
Denne p
re-behandling er nødvendig, således at overfladespændingen ændres, så optimal vedhæftning kan opnås.
CarePrint foretager en tre-dimensional behandling med
specialfremstillet udstyr, der bevæger flasken lineært foran de elektrisk udladninger, samtidig med at flasken roterer.
Dette sikrer at trykfarven hæfter på hele flaskens overflade.
Ofte forbehandles kun med en gasflamme, som ikke i samme høje grad afspænder overfladen, med ringere vedhæftning til følge.

LÆS MERE

 
Formålet med Corona behandling er at optimere vedhæftningen polymer-baserede materialer.
Den lave overfladespænding på polymer-baserede substrater fører ofte til dårlig vedhæftning af trykfarver, lim og maling som i sagens natur udgør har betydeligt høje overflade energier.
 
The purpose of corona treatment is to optimise the adhesion properties on polymer-based materials.
The low surface energy of polymer-based substrates often leads to poor adhesion of inks, glues and coatings which by nature present significantly high surface energies.

  Flasker placeres i trykkemaskinen - her er det en flaske vin - hvorefter silketryksrammen automatisk sænkes ned over flasken, som påføres trykket, samtidig med at flasken roterer.

Her samme situation, hvor man øverst ser raklen, som presser farven gennem silkerammen og ned på flasken. En skraber fører farven tilbage til udgangspositionen, klar til næste tryk.

Til venstre ses det foto "øje", som automatisk sætter processen
i gang, hvis der skal produceres flerfarvede tryk

 
 
Herover ses den flade rakel over et buet glas, som ligger ned.
Tegningengerne viser, at jo fladere bue desto større flade kan der trykkes. Se pilene!

 

Efter trykning fører et transportbånd flaskerne gennem UV hærdning, hvor de belyses med 1600W UV-lys, hvorunder flaskerne roterer om egen akse.

Straks herefter er flaskerne klar til pakning.


Fuld hærdning af et serigrafitryk sker dog først i løbet af 3 - 4 døgn,
hvor farven opnår fuld kradse-fasthed og vedhæftning.

Tåler vask i Opvaskemaskine:I husholdningsopvaskemaskine tåles mindst 500 vaske ved 65°C
i 130 min med almindeligt opvaskemiddel type B / lavt alkalisk vaskemiddel.I industriopvaskemaskine tåles mindst 3500 opvaske i 85°C i 3 minutter.

    SILKETRYK SERIGRAFI RUNDTRYK       VIBORGVEJ 9 8920 RANDERS NV 40783900 email@careprint.dk